ثبت ورود

Login

نام كاربري
رمز عبور
ياداوري
بازيابي رمز عبور!
بازيابي نام كاربري!

ثبت

فيلدهاي ضروري *
نام
نام كاربري
رمز عبور
Verify password
ايميل
Verify email

بیمه سامان - مشی کیفی

بیمه سامان

بیمه سامان,بیمه ای خصوصی است

بیمه سامان , با رویکرد بیمه های عمر از پیشتازان بیمه کشور است

بیمه سامان, دارای واحدهای مختلف خسارت در سراسر کشور میباشد.

بیمه سامان,اولویت کاری خود را بر اساس مشتری محوری قرار داده است .

بیمه سامان, دارای چندین هزار نمایندگی صدور در سطح کشور است .

بیمه سامان , از اینکه بتواند از انتفادات شما بهرهمند باشد استقبال میکند.

بیمه سامان,دارای یکی از بهترین طرح های بیمه مسافرتی در گشور میباشد .

بیمه سامان , هیچگاه به خاطر کسب بازار اقدام به انتشار مطالب غیر وقع نخواهد کرد .

بیمه سامان, برای مشتریان ویژه خود تخفیفات ویژه در نظر میگیرد .

بیمه سامان,دوستدار محیط زیست است .

بیمه سامان, با پوشش قراردادن ریسک های تجاری در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور گام برمیدارد.

بیمه سامان , هیچگاه برای منفعت خویش اقدام به کاهش خسارت خسارت دیدگان نمیکند.

بیمه سامان , به حقوق رقبای بیمه ای خود احترام میگذارد.

بیمه سامان , صداقت و راستی را با قرار دادن کلیه شرایط و قواعد بیمه ای در بیمه نامه شما به شما هدیه میدهد.

بیمه سامان , خود را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش بیمه ای میداند.

بیمه سامان , یک شرکت ایرانی است و آن افتخار میکند.

مطالب موضوعی

استخدام در بیمه سامان

اهداف بیمه سامان

بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

شما اینجا هستید: Home جراحی بینی و پوشش بیمه تکمیل درمان